Kuva

Syysvuosikokous päätti vuoden 2020 toiminnan päätavoitteeksi jäsenyrittäjien hyvinvoinnin tukemisen. Hyvinvointi on laaja käsite ja se voi olla fyysistä, henkistä, sosiaalista tai taloudellista hyvinvointia. Myös elämän ilo ja kokonaisjaksaminen ovat hyvinvointia.

Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry tarjoaa jäsenyrittäjilleen mahdollisuuden markkinoida hyvinvointipalveluitaan ja -tuotteitaan paikallisina jäsenetuina Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry:n jäsenille. Tarjoamasi tuote voi olla myös tapahtuma, käsityöntekokurssi, tanssi- liikuntatuokio tms. Hyvinvointi syntyy niin monesta asiasta - myös yhdessä tekemisestä!

Jäsenetutarjoukset ovat olleet käytössä jo vuodesta 2015. Nyt kokoamme vuodelle 2020 jäsenyritykset, jotka sitoutuvat antamaan paikallisia jäsenyrittäjien hyvinvointia tukevia jäsenetuja vuoden 2020 aikana tai vuoden loppuun. Jäsenetuja markkinoidaan pääasiassa jäsensähköpostissa ja Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry:n facebookin alueella ja www-sivuilla.

Tuottamani hyvinvointituote on
Maksuton
Maksullinen
Osittain maksullinen
Hyvinvointitapahtuma jota tarjoan on (tanssituokio, liikuntatuokio, käsityötuokio...:
Yritykseni tarjoaa seuraavia hyvinvointia lisääviä tuotteita (tavarat, palvelut tai näiden yhdistelmät)/ ja alennuksia tms. jäsenetuja
Yritykseni antaa em. jäsenedut:
Vain yrittäjälle jäsenkorttia näyttämällä
Yrittäjälle ja hänen perheenjäsenilleen yrittäjän jäsenkorttia näyttämällä
Myös muille, joka on yrittäjän seurassa ja jolla on näyttää yrittäjän jäsenkortti
Yritykseni antaa jäsenedut vuoden 2020 loppuun saakka
Yritykseni antaa hyvinvointituotteen tai tapahtuman vain tiettyinä päivinä (kirjoita pvm-määrät)
Muuta huomioitavaa hyvinvointijäsenetujen antamisesta yrityksesi kohdalla:
Yrityksen nimi ja www-osoite:*
Yrityksen käyntiosoite
Yhteys-/vastuuhenkilön nimi *
Yhteys-/vastuuhenkilön sähköposti*
Yhteys- vastuuhenkilön puhelinnumero*
Muita kommentteja / huomioita: